post image

Rio (3 – 4 tuổi) Chương trình học – Tuần 26

LESSON PLAN/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN  26/02/2018 – 02/03/2018

Chi tiết

post image

Zebra (3 – 4 tuổi) Chương trình học – Tuần 27

LESSON PLAN/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 05/03/2018 – 09/03/2018

Chi tiết

post image

Pooh (3 – 4 Tuổi) Chương trình học – Tuần 18,19,20,21

LESSON PLAN/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN  02/01/2018- 26/01/2018

Chi tiết

post image

Nemo (4 – 5 tuổi) Từ Chương trình học – Tuần 26

LESSON PLAN/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN  26/02/2018 – 02/03/2018

Chi tiết

post image

SimBa (5-6 tuổi) Từ Chương trình học – Tuần 26

LESSON PLAN/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN  26/02/2018 – 02/03/2018

Chi tiết

post image

Pink Panther (4 – 5 tuổi) Từ Chương trình học – Tuần 27

LESSON PLAN/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN  05/03/2018 – 09/03/2018

Chi tiết

Page 2 of 3123