post image

Rio (3 – 4 tuổi) Chương trình học – Tuần 37

LESSON PLAN/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN  14/05/2018 – 18/5/2018

Chi tiết

post image

Zebra (3 – 4 tuổi) Chương trình học – Tuần 37,38

LESSON PLAN/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 14/05/2018 – 26/5/2018

Chi tiết

post image

Pooh (3 – 4 Tuổi) Chương trình học – Tuần 34,35,36,37

LESSON PLAN/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN  02/05/2018- 31/05/2018

Chi tiết

post image

Nemo (4 – 5 tuổi) Từ Chương trình học – Tuần 37

LESSON PLAN/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN  14/05/2018 – 18/5/2018

Chi tiết

post image

SimBa (5-6 tuổi) Từ Chương trình học – Tuần 37

LESSON PLAN/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN  14/05/2018 – 18/5/2018

Chi tiết

post image

Pink Panther (4 – 5 tuổi) Từ Chương trình học – Tuần 34,35

LESSON PLAN/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN  23/04/2018 – 04/05/2018

Chi tiết

Page 2 of 3123