post image

Pony (3 – 4 Tuổi) Chương trình hè – Tuần 3

LESSON PLAN/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 19/06/2017 – 23/06/2017

Chi tiết

post image

Starfish (3 – 4 tuổi) Chương trình hè – Tuần 3

LESSON PLAN/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 19/06/2017 – 23/06/2017

Chi tiết

post image

Mickey (3 – 4 tuổi) Chương trình hè – Tuần 2

LESSON PLAN/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 12/06/2017 – 16/06/2017

Chi tiết

post image

Rio (3 – 4 tuổi) Chương trình hè – Tuần 3

LESSON PLAN/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 19/06/2017 – 23/06/2017

Chi tiết

post image

Zebra (3 – 4 tuổi) Chương trình hè – Tuần 3

LESSON PLAN/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 19/06/2017 – 23/06/2017

Chi tiết

post image

Pooh (3 – 4 Tuổi) Chương trình hè – Tuần 3

LESSON PLAN/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 19/06/2017 – 23/06/2017

Chi tiết

Page 2 of 3123