THỰC ĐƠN TUẦN 3 – THÁNG 3 NĂM 2018
Dành cho bé từ3 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 19/03/2018 tới ngày 23/03/2018

menu

Trường mầm non quốc tế Superkids dùng sữa Abbott hoặc Devondale, New Zealand, Vinamilk
Phụ trách giáo vụ
(Đã ký)
Võ Thị Kiều Nhiên
Y tế Học đường
(Đã ký)
Bác sĩ, tiến sĩ Y khoa Hà Thị Hiền

THỰC ĐƠN TUẦN 3 – THÁNG 3 NĂM 2018
Từ ngày 19/03/2018 tới ngày 23/03/2018

menu

Trường mầm non quốc tế Superkids dùng sữa  Abbott hoặc Devondale, New Zealand, Vinamilk
Phụ trách giáo vụ
(Đã ký)
Võ Thị Kiều Nhiên
Y tế Học đường
(Đã ký)
Bác sĩ, tiến sĩ Y khoa Hà Thị Hiền