THỰC ĐƠN TUẦN 3 – THÁNG 1 NĂM 2018
Dành cho bé từ 3 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 15/01/2018 tới ngày 19/01/2018

menu

Trường mầm non quốc tế Superkids dùng sữa Abbott hoặc Devondale, New Zealand, Vinamilk
Phụ trách giáo vụ
(Đã ký)
Võ Thị Kiều Nhiên
Y tế Học đường
(Đã ký)
Bác sĩ, tiến sĩ Y khoa Hà Thị Hiền

THỰC ĐƠN TUẦN 3 – THÁNG 1 NĂM 2018
Dành cho bé dưới 3 tuổi
Từ ngày 15/01/2018 tới ngày 19/01/2018

menu

Trường mầm non quốc tế Superkids dùng sữa  Abbott hoặc Devondale, New Zealand, Vinamilk
Phụ trách giáo vụ
(Đã ký)
Võ Thị Kiều Nhiên
Y tế Học đường
(Đã ký)
Bác sĩ, tiến sĩ Y khoa Hà Thị Hiền