• Đinh Thủy MinhBảo mẫu – Lớp Barney- Tốt nghiệp trường Trung cấp Sư Phạm Mẫu Giáo


  • Trà Thị Kim ThùyBảo mẫu – Lớp Barney- Cư nhân cao đẳng Kinh Tế  Kỹ Thuật Công Nghiệp 2- Bằng chứng nhận Cô Nuôi Dạy Trẻ

  • Đỗ Thị Lệ ChiBảo mẫu – Lớp Nemo- Trung cấp mầm non Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương

  • Phạm Thị Hồng Ngọc Bảo mẫu – Lớp Mickey- Cử nhân tiếng anh Đại Học Sư Phạm TPHCM

  • Phan Thị ThủyBảo mẫu – Lớp Dumbo-Đang theo học ngành Giáo dục Mầm Non tại trường Cao Đẳng Bách Việt

  • Trần Thị Châu GiangBảo mẫu – Lớp Puppy-Tốt nghiệp trung cấp Dược trường Đại Học Y Dược TPHCM- Đang theo học ngành Giáo dục Mầm non tại trường Cao đẳng Sư Phạm Mẫu Giáo Trung Ương III

  • Lâm Thị Mỹ ThanhBảo mẫu – Lớp StarFish-Chứng nhận Cô Nuôi Dạy Trẻ

  • Đặng Thị Kim Loan  Bảo mẫu – Lớp Mickey-Chứng nhận Cô Nuôi Dạy Trẻ-Đang học Cao đẳng kế toán kiểm toán Trường Đại Học Công Nghiệp

  • Lê Diệu Hiền Bảo mẫu – Lớp Zebra-Chứng nhận Cô Nuôi Dạy Trẻ

  • Nguyễn Thị TrâmBảo mẫu – Lớp Pink Panther-Cử nhân Cao đẳng Môi trường thuộc trường Đại Học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM-Chứng nhận Cô Nuôi Dạy Trẻ

  • Nguyễn Thị Mỹ Ngân Bảo mẫu – Lớp Dinosaur-Chứng nhận cô nuôi dạy trẻ-Đang theo học ngành Giáo dục Tiểu học trường Đại Học Sư Phạm TPHCM