Tưng bừng ngày hội OPEN DAY SuperKids Trung Yên Hà Nội – 9/2016